Smútočný oznam

Vážení občania,
S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, všetkým známym, blízkym, že dnes v noci nás navždy opustila naša spoluobčianka, Mária Gallová vo veku 91 rokov. Smútočné posedenie pri zosnulej sa uskutoční v Dome smútku v Honciach v pondelok 11.12.2023 o 15:30 a posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční dňa 12. decembra 2023 (utorok) o 14.00 h. v Dome smútku v Honciach.
Pozostalí prijmite úprimnú sústrasť. Česť jej večnej pamiatke !!!