Obec Honce leží v malebnom prostredí Gemera v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria vo vzdialenosti asi 11 km západne od okresného mesta Rožňava v Košickom kraji. Nachádza sa na okraji chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras v doline Hončianskeho potoka pretekajúceho obcou a vlievajúceho sa do potoka Štítnica. V južnej časti obce sa rozprestiera prírodná rezervácia – Gerlachovské skaly – s bohatou flórou a faunou, najvyšší vrch Plešivskej planiny Štít, ako i prírodná pamiatka Šingliarova jaskyňa, ktorá sa nachádza pod týmito skalnými útvarmi. Hornatinný povrch chotára tvoria porfýry a horniny a vápence mladších prvohôr. Nadmorská výška obce v jej strede je 367, v jej chotári je 350 – 795 m.

V blízkom okolí obce sa nachádzajú hrad Krásna Hôrka, mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí, múzeum Betliar, Banícke múzeum Rožňava, Gombasecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, jaskyňa Domica, Dobšinská ľadová jaskyňa.

Demografické údaje

Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2019350
Rozdelenie obyvateľov podľa vekových skupín: 
– do 3 rokov9
– od 3 do 6 rokov3
– od 6 rokov do 15 rokov23
– od 15 do 18 rokov9
– od 18 rokov do 60 rokov224
– nad 60 rokov82