OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

obdobie 2018 – 2022

Ing. Marek Hlivák, Honce č. 150
Bc. Jana Hricová, Honce č. 133
Bc. Vladimír  Tököly, Honce č. 32
Gabriela Gallová, Honce č. 129
Ing. Marián Molnár, Honce č. 20

Poslanci

Komisia na ochranu verejného záujmu

 • Predseda: Bc. Vladimír  Tököly, Honce č. 32
 • Členovia
  • Ing. Marek Hlivák, Honce č. 150
  • Bc. Jana Hricová, Honce č. 133
  • Ing.Marián Molnár, Honce č. 20
  • Gabriela Gallová, Honce č. 129

Komisia na ochranu verejného poriadku

 • Predseda: Bc. Vladimír  Tököly, Honce č. 32
 • Členovia
  • Ing. Marek Hlivák, Honce č. 150
  • Bc. Jana Hricová, Honce č. 133
  • Ing.Marián Molnár, Honce č. 20
  • Gabriela Gallová, Honce č. 129