Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Honce

Dokument na stiahnutie pre uchádzačov o hlavného kontrolóra obce

Ján Kováč

hlavný kontrolór obce

Kontakt:
tel. č. : +421 58 788 69 71
mobil: 0902 906 473
email: kovac.kontrolor@zoznam.sk

Obecné zastupiteľstvo v Honciach dňa 18.11.2016 zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra obce p. Jána Kováča. Pracovný pomer bol uzavretý na obdobie 01.01.2017 – 31.12.2022.

Úväzok kontrolóra obce od 01.01.2017 je 0,06 t. j.  9 hodín mesačne.