OFICIÁLNE VÝSLEDKY VOLIEB STAROSTU OBCE HONCE ROK 2011

Oznámenie výsledkov volieb starostu obce Honce

Dátum konania: 12.03.2011
Počet voličov v obci: 307
Počet zúčastnených voličov: 259
Účasť voličov: 84,36 %
Počet platných hlasov pre voľby starostu obce: 259

1. Monika Paličková: 141 hlasov

2. Jaroslav Strelka: 118 hlasov

 Novozvolený starosta: Monika Paličková