Názov úradu: Obec Štítnik – Matričný úrad v Štítniku
Korešpondenčná adresa: Obecný úrad – Matrika, Nám.1.mája 167, 04932 Štítnik
Kancelária matričného úradu sa nachádza na prízemí budovy Obecného úradu, Nám. 1. mája 167, Štítnik 

Matrikár: Rogosová Jana
Telefón: +421 32 64 00 234

Úradné hodiny:

Pondelok8:00 – 12:00 13:00 – 14:30
Utorok8:00 – 12:00 13:00 – 14:30
Streda8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok8:00 – 12:00 13:00 – 14:30
Piatok8:00 – 12:00 13:00 – 14:00

Do matričného obvodu Štítnik patria obce:
Štítnik, Gočaltovo, Rozložná, Honce, Rožňavské Bystré, Markuška, Hanková, Slavoška, Petrovo, Brdárka, Koceľovce.

Pre matričný obvod Štítnik sú stanovené sobášne dni:

Streda14:00 – 16:00
Sobota14:00 – 16:00

Na matričnom úrade sa nachádzajú knihy z bývalých matričných obvodov:
Rožňavské Bystré, Roštár, Štítnik a to od roku 1895 až do dnes.

Matričný úrad vedie štátnu evidenciu o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území matričného obvodu. Okrem údajov o narodená, uzavretí manželstva a úmrtí, úrad zapisuje údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie, alebo overenie osobného stavu o osvojení, určení otcovstva, rozvode manželstva. Matričný úrad tiež plní oznamovaciu povinnosť o údajoch v matrike, alebo zbierke listín voči štátnym orgánom, obciam a iným úradom čo vyplýva z osobitného predpisu.

Matričný úrad zabezpečuje nasledovnú agendu:

  • zabezpečuje občianske obrady na požiadanie občanov
  • osvedčovanie podpisov a listín