Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, čiže pre voľby starostu obce a pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Honciach, ktoré sa konali 10.11.2018 pre volebné odobie 2018 – 2022

Z celkového počtu 308 voličov sa volieb zúčastnilo 249 voličov, čiže 80,84 %.

Počet platných hlasovacích lístkov na starostu bolo 248.

Počet platných hlasovacích lístkov na poslancov bolo 246.

Kandidáti na starostu:

Meno a priezviskoPočet hlasov
Kvetoslava Denešová49
Viliam Gallo23
Mgr. Robert Hlaváč176

V komunálnych voľbách bol zvolený starosta obce Mgr. Robert Hlaváč.

Kandidáti na poslancov:

Mano a priezviskoPočet hlasov
Ing. Iveta Hliváková194
Bc. Jana Hricová176
Bc. Vladimír Tokoly141
Gabriela Gallová134
Mgr. Anetta Gašparová111

Náhradníci sú:

Mano a priezviskoPočet hlasov
Ľuboš Čapó94
Milan Gallo94
Erika Šergejová66
Michal Migaľa56