Starosta obce pre volebné obdobie 2022- 2026

Mgr. Robert Hlaváč, Honce 148

Kontakt: 0905 276 033

Zástupca starostu: Ing. Marek Hlivák, Honce č. 150

—————————————————————-

Starosta obce pre volebné obdobie 2018- 2022

Mgr. Robert Hlaváč, Honce 148

Kontakt : 0905 276 033 

Zástupca starostu obce: Ing. Iveta Hliváková, Honce č. 150

Vážení spoluobčania,

chcem sa touto cestou poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli voliť a dali hlas svojmu kandidátovi. V našej obci bola vysoká účasť  80,84 % voličov,  čo svedčí o tom, že občania majú záujem o veci verejné a dianie v obci. Osobitne ďakujem všetkým, ktorí ma svojimi hlasmi podporili a prejavili mi dôveru zvolením za starostu obce. Verím, že v spolupráci s Vami, vážení občania, i s poslancami obecného zastupiteľstva, vyvinieme maximálne možné úsilie, aby sme posunuli život v našej obci dopredu v prospech nás všetkých, ktorí tu žijeme. Som presvedčený, že spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele a predsavzatia, aby sme sa všetci v našej obci cítili spokojne a príjemne. Ešte raz Vám úprimne ďakujem za vaše hlasy a podporu.
 

Mgr. Robert Hlaváč, starosta obce

Skrátený úväzok starostu obce 

Obecné zastupiteľstvo v Honciach, na svojom zasadnutí zo dňa 30.07.2018, uznesením č. 21/2018, určilo výkon funkcie starostu obce Honce v novom volebnom období r. 2018 – 2022 v rozsahu 0,9 (90%) úväzok t.j. 7,2 hodín denne.