Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014 v obci Honce

Počet voličov v obci: 318
Počet zúčastnených voličov: 233
Účasť voličov: 73,27 %

Kandidáti na starostu:

Meno a priezviskoPočet hlasov
Monika Paličková (Nezávislý)187
Marta Vranecová (SMER)42

Kandidáti na poslancov:

Mano a priezviskoPočet hlasov
Mgr. Tatiana Bartóková (Nezávislý)141
Mgr. Alena Gallová (Nezávislý)133
Kvetoslava Denešová (Nezavislý)125
Róbert Hlaváč (Nezávislý)112
Erika Šergejová (Nezávislý)94

Náhradníci sú:

Mano a priezviskoPočet hlasov
Ján Pástor (SMER)84
Gabriela Gallová (SMER)83
Andrea Čapóová (SMER)49
Michal Migaľa (Nezávislý)47
Jaroslav Strelka (SMER)45
Jaroslav Strelka ml. (SMER)32